Mã bưu điện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

Châu Thành là huyện thuộc tỉnh Hậu Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hậu Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Hậu Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hậu Giang tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hau-giang

Mã bưu điện huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang: 35700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95700

2

Huyện ủy huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95701

3

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95702

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95704

6

Thị Trấn Ngã Sáu huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95706

7

Xã Phú Hữu huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95707

8

Xã Phú An huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95708

9

Xã Đông Thạnh huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95709

10

Xã Đông Phước A huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95710

11

Xã Đông Phước huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95711

12

Xã Phú Tân huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95712

13

Thị Trấn Mái Dầm huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95713

14

Xã Đông Phú huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95714

15

Bưu Cục Phát Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95750

16

Bưu Cục Mái Dầm huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang

95751