Mã bưu điện Thủy Nguyên tỉnh Hải Phòng

Thủy Nguyên là huyện thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thủy Nguyên thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện huyện Thủy Nguyên tỉnh Hải Phòng: 04300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04300

2

Huyện ủy huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04301

3

Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04302

4

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04304

6

Thị Trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04306

7

Xã Thuỷ Đường huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04307

8

Xã Hoà Bình huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04308

9

Xã An Lư huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04309

10

Xã Trung Hà huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04310

11

Xã Thuỷ Triều huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04311

12

Xã Lập Lễ huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04312

13

Xã Phả Lễ huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04313

14

Xã Tam Hưng huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04314

15

Xã Phục Lễ huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04315

16

Xã Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04316

17

Thị Trấn Minh Đức huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04317

18

Xã Gia Đức huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04318

19

Xã Minh Tân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04319

20

Xã Gia Minh huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04320

21

Xã Lưu Kỳ huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04321

22

Xã Liên Khê huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04322

23

Xã Kỳ Sơn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04323

24

Xã Lại Xuân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04324

25

Xã An Sơn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04325

26

Xã Phù Ninh huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04326

27

Xã Hợp Thành huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04327

28

Xã Quảng Thanh huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04328

29

Xã Chính Mỹ huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04329

30

Xã Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04330

31

Xã Kênh Giang huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04331

32

Xã Đông Sơn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04332

33

Xã Mỹ Đồng huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04333

34

Xã Cao Nhân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04334

35

Xã Kiền Bái huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04335

36

Xã Hoàng Động huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04336

37

Xã Lâm Động huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04337

38

Xã Thiên Hương huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04338

39

Xã Thuỷ Sơn huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04339

40

Xã Hoa Động huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04340

41

Xã Tân Dương huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04341

42

Xã Dương Quan huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04342

43

Bưu Cục Phát Thủy Nguyên huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04350

44

Bưu Cục KHL Thủy Nguyên huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04351

45

Bưu Cục Phả Lễ huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04352

46

Bưu Cục Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04353

47

Bưu Cục Minh Đức huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04354

48

Bưu Cục Quảng Thanh huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04355

49

Bưu Cục Cầu Giá huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04356

50

Bưu Cục Trịnh Xá huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04357

51

Bưu Cục Tân Hoa huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04358

52

Bưu Cục KCN VSIP huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng

04359