Mã bưu điện Ngô Quyền tỉnh Hải Phòng

Ngô Quyền là quận thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngô Quyền thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện quận Ngô Quyền tỉnh Hải Phòng: 04200

1

Bưu Cục Trung tâm quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04200

2

Quận ủy quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04201

3

Hội đồng nhân dân quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04202

4

Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04204

6

Phường Máy Tơ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04206

7

Phường Lương Khánh Thiện quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04207

8

Phường Cầu Đất quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04208

9

Phường Lê Lợi quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04209

10

Phường Lạch Tray quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04210

11

Phường Đổng Quốc Bình quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04211

12

Phường Đằng Giang quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04212

13

Phường Gia Viên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04213

14

Phường Đông Khê quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04214

15

Phường Lạc Viên quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04215

16

Phường Cầu Tre quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04216

17

Phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04217

18

Phường Máy Chai quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04218

19

Bưu Cục Phát Ngô Quyền quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04250

20

Bưu Cục KHL Ngô Quyền quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04251

21

Bưu Cục Ngô Quyền quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04252

22

Bưu Cục Hàng Kênh quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04253

23

Bưu Cục Nguyễn Bỉnh Khiêm quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04254

24

Bưu Cục Vạn Mỹ quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04255

25

Bưu Cục Cửa Cấm quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

04256