Mã bưu điện Lê Chân tỉnh Hải Phòng

Lê Chân là quận thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lê Chân thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-phong

Mã bưu điện quận Lê Chân tỉnh Hải Phòng: 04700

1

Bưu Cục Trung tâm quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04700

2

Quận ủy quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04701

3

Hội đồng nhân dân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04702

4

Ủy ban nhân dân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04704

6

Phường Trại Cau quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04706

7

Phường An Biên quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04707

8

Phường Cát Dài quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04708

9

Phường Hồ Nam quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04709

10

Phường Trần Nguyên Hãn quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04710

11

Phường An Dương quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04711

12

Phường Lam Sơn quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04712

13

Phường Niệm Nghĩa quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04713

14

Phường Nghĩa Xá quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04714

15

Phường Vĩnh Niệm quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04715

16

Phường Dư Hàng Kênh quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04716

17

Phường Kênh Dương quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04717

18

Phường Đông Hải quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04718

19

Phường Hàng Kênh quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04719

20

Phường Dư Hàng quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04720

21

Bưu Cục Phát Lê Chân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04750

22

Bưu Cục KHL Lê Chân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04751

23

Bưu Cục Lê Chân quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04752

24

Bưu Cục Niệm Nghĩa quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04753

25

Bưu Cục Chợ Hàng quận Lê Chân thành phố Hải Phòng

04754