Mã bưu điện Kiến Thụy tỉnh Hải Phòng

Kiến Thụy là huyện thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kiến Thụy thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-phong

Mã bưu điện huyện Kiến Thụy tỉnh Hải Phòng: 05100

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05100

2

Huyện ủy huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05101

3

Hội đồng nhân dân huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05102

4

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05104

6

Thị Trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05106

7

Xã Minh Tân huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05107

8

Xã Đại Đồng huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05108

9

Xã Đông Phương huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05109

10

Xã Hữu Bằng huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05110

11

Xã Thuận Thiên huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05111

12

Xã Du Lễ huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05112

13

Xã Ngũ Phúc huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05113

14

Xã Kiến Quốc huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05114

15

Xã Thuỵ Hương huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05115

16

Xã Thanh Sơn huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05116

17

Xã Đại Hà huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05117

18

Xã Tân Trào huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05118

19

Xã Đoàn Xá huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05119

20

Xã Đại Hợp huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05120

21

Xã Tú Sơn huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05121

22

Xã Tân Phong huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05122

23

Xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05123

24

Bưu Cục Phát Kiến Thụy huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05150

25

Bưu Cục KHL Kiến Thụy huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05151

26

Bưu Cục Tú Sơn huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng

05152