Mã bưu điện Kiến An tỉnh Hải Phòng

Kiến An là huyện thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kiến An thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-phong

Mã bưu điện huyện Kiến An tỉnh Hải Phòng: 04600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04600

2

Huyện ủy huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04601

3

Hội đồng nhân dân huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04602

4

Ủy ban nhân dân huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04604

6

Phường Trần Thành Ngọ huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04606

7

Phường Ngọc Sơn huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04607

8

Phường Tràng Minh huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04608

9

Phường Phù Liễn huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04609

10

Phường Văn Đẩu huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04610

11

Phường Đồng Hoà huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04611

12

Phường Lãm Hà huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04612

13

Phường Quán Trữ huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04613

14

Phường Bắc Sơn huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04614

15

Phường Nam Sơn huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04615

16

Bưu Cục Phát Kiến An huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04650

17

Bưu Cục KHL Kiến An huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04651

18

Bưu Cục Quán Trữ huyện Kiến An thành phố Hải Phòng

04652