Mã bưu điện Hải Phòng tỉnh Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hải Phòng thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-phong

Mã bưu điện thành phố Hải Phòng tỉnh Hải Phòng: 04000

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Hải Phòng

04000

2

Ủy ban Kiểm tra thành ủy thành phố Hải Phòng

04001

3

Ban Tổ chức thành ủy thành phố Hải Phòng

04002

4

Ban Tuyên giáo thành ủy thành phố Hải Phòng

04003

5

Ban Dân vận thành ủy thành phố Hải Phòng

04004

6

Ban Nội chính thành ủy thành phố Hải Phòng

04005

7

Đảng ủy khối cơ quan thành phố Hải Phòng

04009

8

Thành ủy và Văn phòng thành ủy thành phố Hải Phòng

04010

9

Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

04011

10

Báo Hải Phòng thành phố Hải Phòng

04016

11

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng

04021

12

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

04030

13

Tòa án nhân dân thành phố thành phố Hải Phòng

04035

14

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thành phố Hải Phòng

04036

15

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

04040

16

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

04041

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

04042

18

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

04043

19

Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

04044

20

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

04045

21

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng

04046

22

Sở Văn hoá, Thể thao thành phố Hải Phòng

04047

23

Sở Du lịch thành phố Hải Phòng

04048

24

Công an thành phố thành phố Hải Phòng

04049

25

Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hải Phòng

04050

26

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng

04051

27

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

04052

28

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

04053

29

Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng

04054

30

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

04055

31

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng

04056

32

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng

04057

33

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

04058

34

Sở Y tế thành phố Hải Phòng

04060

35

Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng

04061

36

Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố thành phố Hải Phòng

04063

37

Thanh tra thành phố thành phố Hải Phòng

04064

38

Trường chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng

04065

39

Cơ quan đại diện của Thông tấn Xã Việt Nam thành phố Hải Phòng

04066

40

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thành phố Hải Phòng

04067

41

Bảo hiểm Xã hội thành phố thành phố Hải Phòng

04070

42

Cục Thuế thành phố Hải Phòng

04078

43

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

04079

44

Cục Thống kê thành phố Hải Phòng

04080

45

Kho bạc Nhà nước thành phố thành phố Hải Phòng

04081

46

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng

04085

47

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng

04086

48

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng

04087

49

Liên đoàn Lao động thành phố thành phố Hải Phòng

04088

50

Hội Nông dân thành phố thành phố Hải Phòng

04089

51

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thành phố Hải Phòng

04090

52

Thành đoàn thành phố Hải Phòng

04091

53

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành phố Hải Phòng

04092

54

Hội Cựu chiến binh thành phố thành phố Hải Phòng

04093

55

Lãnh Sự Quán Cộng hòa Séc thành phố Hải Phòng

04095