Mã bưu điện Dương Kinh tỉnh Hải Phòng

Dương Kinh là quận thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Dương Kinh thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện quận Dương Kinh tỉnh Hải Phòng: 04900

1

Bưu Cục Trung tâm quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04900

2

Quận ủy quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04901

3

Hội đồng nhân dân quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04902

4

Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04904

6

Phường Anh Dũng quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04906

7

Phường Hưng Đạo quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04907

8

Phường Đa Phúc quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04908

9

Phường Hải Thành quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04909

10

Phường Hoà Nghĩa quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04910

11

Phường Tân Thành quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04911

12

Bưu Cục Phát Dương Kinh quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04950

13

Bưu Cục Chợ Hương quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04951

14

Bưu Cục Hòa Nghĩa quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng

04952