Mã bưu điện Cát Hải tỉnh Hải Phòng

Cát Hải là huyện thuộc tỉnh Hải Phòng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Phòng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cát Hải thuộc tỉnh Hải Phòng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Phòng mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Cát Hải tỉnh Hải Phòng: 05400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05400

2

Huyện ủy huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05401

3

Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05402

4

Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05404

6

Thị Trấn Cát Bà huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05406

7

Xã Việt Hải huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05407

8

Xã Gia Luận huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05408

9

Xã Phù Long huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05409

10

Xã Đồng Bài huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05410

11

Xã Nghĩa Lộ huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05411

12

Xã Hoàng Châu huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05412

13

Xã Văn Phong huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05413

14

Thị Trấn Cát Hải huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05414

15

Xã Hiền Hào huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05415

16

Xã Xuân Đám huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05416

17

Xã Trân Châu huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05417

18

Bưu Cục Phát Cát Hải huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05450

19

Bưu Cục KHL Cát Hải huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05451

20

Bưu Cục Cát Bà huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05452

21

Bưu Cục Hòa Quang huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05453

22

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hải Sơn huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng

05454