Mã bưu điện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Thanh Miện là huyện thuộc tỉnh Hải Dương có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Dương mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thanh Miện thuộc tỉnh Hải Dương cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Dương mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương: 03750

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03750

2

Huyện ủy huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03751

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03752

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03753

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03754

6

Thị Trấn Thanh Miện huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03756

7

Xã Lam Sơn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03757

8

Xã Phạm Kha huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03758

9

Xã Thanh Tùng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03759

10

Xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03760

11

Xã Hồng Quang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03761

12

Xã Ngô Quyền huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03762

13

Xã Tân Trào huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03763

14

Xã Đoàn Kết huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03764

15

Xã Lê Hồng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03765

16

Xã Cao Thắng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03766

17

Xã Chi Lăng Bắc huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03767

18

Xã Chi Lăng Nam huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03768

19

Xã Diên Hồng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03769

20

Xã Tiền Phong huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03770

21

Xã Thanh Giang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03771

22

Xã Ngũ Hùng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03772

23

Xã Tứ Cường huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03773

24

Xã Hùng Sơn huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03774

25

Bưu Cục Phát Thanh Miện huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03780

26

Bưu Cục Hồng Quang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03781

27

Bưu Cục Ngũ Hùng huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03782

28

Bưu Cục Thanh Giang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

03783