Mã bưu điện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

Thanh Hà là huyện thuộc tỉnh Hải Dương có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Dương mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Dương mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương: 03200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03200

2

Huyện ủy huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03201

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03202

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03204

6

Thị Trấn Thanh Hà huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03206

7

Xã Thanh Xá huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03207

8

Xã Thanh Xuân huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03208

9

Xã Liên Mạc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03209

10

Xã Thanh Lang huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03210

11

Xã Thanh An huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03211

12

Xã Cẩm Chế huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03212

13

Xã Việt Hồng huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03213

14

Xã Tân Việt huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03214

15

Xã Hồng Lạc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03215

16

Xã Quyết Thắng huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03216

17

Xã Tiền Tiến huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03217

18

Xã Thanh Hải huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03218

19

Xã Tân An huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03219

20

Xã Thanh Khê huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03220

21

Xã An Lương huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03221

22

Xã Phượng Hoàng huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03222

23

Xã Thanh Sơn huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03223

24

Xã Thanh Thủy huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03224

25

Xã Trường Thành huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03225

26

Xã Thanh Hồng huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03226

27

Xã Vĩnh Lập huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03227

28

Xã Thanh Cường huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03228

29

Xã Thanh Bính huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03229

30

Xã Hợp Đức huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03230

31

Bưu Cục Phát Thanh Hà huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03250

32

Bưu Cục Chợ Cháy huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03251

33

Bưu Cục Chợ Hệ huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương

03252