Mã bưu điện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Ninh Giang là huyện thuộc tỉnh Hải Dương có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Dương mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ninh Giang thuộc tỉnh Hải Dương cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Dương tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-duong

Mã bưu điện huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương: 03800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03800

2

Huyện ủy huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03801

3

Hội đồng nhân dân huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03802

4

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03804

6

Thị Trấn Ninh Giang huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03806

7

Xã Đồng Tâm huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03807

8

Xã Vĩnh Hòa huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03808

9

Xã Ninh Thành huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03809

10

Xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03810

11

Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03811

12

Xã Quyết Thắng huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03812

13

Xã Ứng Hoè huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03813

14

Xã Ninh Hòa huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03814

15

Xã Hồng Đức huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03815

16

Xã Vạn Phúc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03816

17

Xã An Đức huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03817

18

Xã Hoàng Hanh huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03818

19

Xã Quang Hưng huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03819

20

Xã Tân Quang huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03820

21

Xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03821

22

Xã Văn Giang huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03822

23

Xã Hưng Thái huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03823

24

Xã Hưng Long huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03824

25

Xã Hồng Phúc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03825

26

Xã Tân Phong huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03826

27

Xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03827

28

Xã Đông Xuyên huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03828

29

Xã Ninh Hải huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03829

30

Xã Hồng Dụ huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03830

31

Xã Hồng Thái huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03831

32

Xã Hồng Phong huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03832

33

Xã Hiệp Lực huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03833

34

Bưu Cục Phát Ninh Giang huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03850

35

Bưu Cục Cầu Ràm huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03851

36

Bưu Cục Kiến Quốc huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

03852