Mã bưu điện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Kim Thành là huyện thuộc tỉnh Hải Dương có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Dương mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kim Thành thuộc tỉnh Hải Dương cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Dương tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-hai-duong

Mã bưu điện huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương: 03300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03300

2

Huyện ủy huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03301

3

Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03302

4

Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03304

6

Thị Trấn Phú Thái huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03306

7

Xã Phúc Thành A huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03307

8

Xã Kim Xuyên huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03308

9

Xã Việt Hưng huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03309

10

Xã Tuấn Hưng huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03310

11

Xã Thượng Vũ huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03311

12

Xã Lai Vu huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03312

13

Xã Cộng Hòa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03313

14

Xã Cổ Dũng huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03314

15

Xã Ngũ Phúc huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03315

16

Xã Kim Đính huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03316

17

Xã Bình Dân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03317

18

Xã Liên Hòa huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03318

19

Xã Đại Đức huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03319

20

Xã Tam Kỳ huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03320

21

Xã Đồng Gia huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03321

22

Xã Cẩm La huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03322

23

Xã Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03323

24

Xã Kim Khê huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03324

25

Xã Kim Anh huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03325

26

Xã Kim Lương huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03326

27

Bưu Cục Phát Kim Thành huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03350

28

Bưu Cục Lai Khê huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03351

29

Bưu Cục Đồng Gia huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

03352