Mã bưu điện Chí Linh tỉnh Hải Dương

Chí Linh là thị xã thuộc tỉnh Hải Dương có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hải Dương mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hải Dương mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương: 03500

1

Bưu Cục Trung tâm thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03500

2

Thị ủy thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03501

3

Hội đồng nhân dân thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03502

4

Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03504

6

Phường Sao Đỏ thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03506

7

Xã Văn Đức thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03507

8

Phường Hoàng Tân thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03508

9

Xã Hoàng Tiến thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03509

10

Phường Bến Tắm thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03510

11

Xã Hoàng Hoa Thám thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03511

12

Xã Bắc An thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03512

13

Xã Lê Lợi thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03513

14

Xã Hưng Đạo thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03514

15

Phường Phả Lại thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03515

16

Xã Cổ Thành thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03516

17

Xã Nhân Huệ thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03517

18

Phường Văn An thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03518

19

Phường Cộng Hòa thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03519

20

Phường Chí Minh thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03520

21

Phường Thái Học thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03521

22

Xã An Lạc thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03522

23

Xã Kênh Giang thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03523

24

Xã Tân Dân thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03524

25

Xã Đồng Lạc thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03525

26

Bưu Cục Phát Chí Linh thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03535

27

Bưu Cục Bến Tắm thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03536

28

Bưu Cục Phả Lại thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03537

29

Bưu Cục Lục Đầu Giang thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03538

30

Bưu Cục Tân Dân thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương

03539