Mã bưu điện Thanh Trì tỉnh Hà Nội

Thanh Trì là huyện thuộc tỉnh Hà Nội có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hà Nội mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thanh Trì thuộc tỉnh Hà Nội cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nội tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ha-noi

Mã bưu điện huyện Thanh Trì tỉnh Hà Nội: 12500

Bưu Cục Trung tâm huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12500

Huyện ủy huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12501

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12502

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12503

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12504

Thị Trấn Văn Điển huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12506

Xã Yên Mỹ huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12507

Xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12508

Xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12509

Xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12510

Xã Tân Triều huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12511

Xã Hữu Hoà huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12512

Xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12513

Xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12514

Xã Đại Áng huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12515

Xã Ngọc Hồi huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12516

Xã Liên Ninh huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12517

Xã Đông Mỹ huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12518

Xã Vạn Phúc huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12519

Xã Duyên Hà huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12520

Xã Ngũ Hiệp huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12521

Bưu Cục Phát Thanh Trì huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12550

Bưu Cục KHL Thanh Trì huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12551

Bưu Cục Đông Mỹ huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12552

Bưu Cục Ngọc Hồi huyện Thanh Trì tỉnh thành phố Hà Nội

12553