Mã bưu điện Hà Nội tỉnh Hà Nội

Hà Nội là thành phố thuộc tỉnh Hà Nội có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hà Nội mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hà Nội thuộc tỉnh Hà Nội cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nội mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện thành phố Hà Nội tỉnh Hà Nội: 10000

Bưu Cục Trung tâm thành phố Hà Nội

10000

Ủy ban Kiểm tra thành ủy thành phố Hà Nội

10101

Ban Tổ chức thành ủy thành phố Hà Nội

10102

Ban Tuyên giáo thành ủy thành phố Hà Nội

10103

Ban Dân vận thành ủy thành phố Hà Nội

10104

Ban Nội chính thành ủy thành phố Hà Nội

10105

Đảng ủy khối cơ quan thành phố Hà Nội

10109

Thành ủy và Văn phòng thành ủy thành phố Hà Nội

10110

Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội

10111

Báo Hà Nội Mới thành phố Hà Nội

10116

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội

10121

Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

10130

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

10135

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

10136

Kiểm toán nhà nước khu vực I thành phố Hà Nội

10137

Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

10140

Sở Công Thương thành phố Hà Nội

10141

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

10142

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

10143

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

10144

Sở Tài chính thành phố Hà Nội

10145

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

10146

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

10147

Sở Du lịch thành phố Hà Nội

10148

Công an thành phố Hà Nội

10149

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội thành phố Hà Nội

10150

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

10151

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

10152

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

10153

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

10154

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

10155

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội

10156

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

10157

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

10158

Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội

10159

Sở Y tế thành phố Hà Nội

10160

Bộ tư lệnh Thủ đô thành phố Hà Nội

10161

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

10162

Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố thành phố Hà Nội

10163

Thanh tra thành phố thành phố Hà Nội

10164

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội

10165

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội

10166

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thành phố Hà Nội

10167

Bảo hiểm xã hội thanh phố thành phố Hà Nội

10170

Cục Thuế thành phố Hà Nội

10178

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

10179

Cục Thống kê thành phố Hà Nội

10180

Kho bạc Nhà nước thành phố thành phố Hà Nội

10181

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội

10185

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

10186

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Nội

10187

Liên đoàn Lao động thành phố thành phố Hà Nội

10188

Hội Nông dân thành phố thành phố Hà Nội

10189

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thành phố Hà Nội

10190

Thành Đoàn thành phố Hà Nội

10191

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thành phố Hà Nội

10192

Hội Cựu chiến binh thành phố thành phố Hà Nội

10193

Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương thành phố Hà Nội

10195

Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội thành phố Hà Nội

10196

Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ thành phố Hà Nội

10197

Cục Bưu điện Trung ương thành phố Hà Nội

10198

Điểm phục vụ Bưu điện CP16 thành phố Hà Nội

10199

Đại Sứ Quán Cộng hòa A-déc-bai-gian tại Hà Nội

10200

Đại Sứ Quán Cộng hòa A-rập Ai-cập tại Hà Nội

10201

Đại Sứ Quán Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất tại Hà Nội

10202

Đại Sứ Quán Vương quốc A-rập Xê-út tạiHà Nội

10203

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ả-rập Xi-ri tại Hà Nội

10204

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ác-hen-ti-na tại Hà Nội

10205

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ác-mê-ni-a tại Hà Nội

10206

Đại Sứ Quán Ai-Len tại Hà Nội

10207

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ai-xơ-len tại Hà Nội

10208

Đại Sứ Quán Cộng hòa An-ba-ni tại Hà Nội

10209

Đại Sứ Quán Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Hà Nội

10210

Đại Sứ Quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội

10211

Đại Sứ Quán Cộng hòa Áo tại Hà Nội

10212

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ăng-gô-la tại Hà Nội

10213

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ấn-độ tại Hà Nội

10214

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan tại Hà Nội

10215

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội

10216

Đại Sứ Quán Vương quốc Ba-ranh tại Hà Nội

10217

Đại Sứ Quán Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét tại Hà Nội

10218

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bê-la-rút tại Hà Nội

10219

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bê-nanh tại Hà Nội

10220

Đại Sứ Quán Vương quốc Bỉ tại Hà Nội

10221

Đại Sứ Quán Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a tại Hà Nội

10222

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na tại Hà Nội

10223

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bồ Đào Nha tại Hà Nội

10224

Đại Sứ Quán Cộng hòa liên bang Bra-xin tại Hà Nội

10225

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bru-nây tại Hà Nội

10226

Đại Sứ Quán Vương quốc Bu-tan tại Hà Nội

10227

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bu-run-đi tại Hà Nội

10228

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bun-ga-ri tại Hà Nội

10229

Đại Sứ Quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Hà Nội

10230

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ca-dắc-xtan tại Hà Nội

10231

Đại Sứ Quán Ca-na-đa tại Hà Nội

10232

Đại Sứ Quán Nhà nước Ca-ta tại Hà Nội

10233

Đại Sứ Quán Vương quốc Cam-pu-chia tại Hà Nội

10234

Đại Sứ Quán Cộng hòa Chi-lê tại Hà Nội

10235

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cô-lôm-bi-a tại Hà Nội

10236

Đại Sứ Quán Nhà nước Cô-oét tại Hà Nội

10237

Đại Sứ Quán Cộng hòa Công-gô tại Hà Nội

10238

Đại Sứ Quán Cộng hòa dân chủ Công-gô tại Hà Nội

10239

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cốt-đi-voa tại Hà Nội

10240

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cro-a-ti-a tại Hà Nội

10241

Đại Sứ Quán Cộng hòa Cu-ba tại Hà Nội

10242

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dăm-bi-a tại Hà Nội

10243

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dim-ba-bu-ê tại Hà Nội

10244

Đại Sứ Quán Vương quốc Đan Mạch tại Hà Nội

10245

Đại Sứ Quán Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na tại Hà Nội

10246

Đại Sứ Quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội

10247

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ê-cu-a-đo tại Hà Nội

10248

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a tại Hà Nội

10249

Đại Sứ Quán Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a tại Hà Nội

10250

Đại Sứ Quán Cộng hòa En-xan-va-đo tại Hà Nội

10251

Liên minh Châu Âu Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội

10252

Đại Sứ Quán Cộng hòa E-xtô-ni-a tại Hà Nội

10253

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ga-bông tại Hà Nội

10254

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ga-na tại Hà Nội

10255

Đại Sứ Quán Cộng hòa Gi-bu-ti tại Hà Nội

10256

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ghi-nê tại Hà Nội

10257

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo tại Hà Nội

10258

Đại Sứ Quán Cộng hòa Gru-đi-a tại Hà Nội

10259

Đại Sứ Quán Gia-mai-ca tại Hà Nội

10260

Đại Sứ Quán Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni tại Hà Nội

10261

Đại Sứ Quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội

10262

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ha-i-ti tại Hà Nội

10263

Đại Sứ Quán Đại Hàn Dân Quốc tại Hà Nội

10264

Đại Sứ Quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội

10265

Đại Sứ Quán Hung-ga-ri tại Hà Nội

10266

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hy Lạp tại Hà Nội

10267

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hồi giáo I-ran tại Hà Nội

10268

Đại Sứ Quán Cộng hòa I-ta-li-a tại Hà Nội

10269

Đại Sứ Quán Cộng hòa In-đô-nê-xi-a tại Hà Nội

10270

Đại Sứ Quán Nhà nước I-xra-en tại Hà Nội

10271

Đại Sứ Quán Cộng hòa Kê-ni-a tại Hà Nội

10272

Đại Sứ Quán Cộng hòa Lát-vi-a tại Hà Nội

10273

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Hà Nội

10274

Đại Sứ Quán Vương quốc Lê-xô-thô tại Hà Nội

10275

Đại Sứ Quán Nhà nước Li-bi tại Hà Nội

10276

Đại Sứ Quán Cộng hòa Lít-va tại Hà Nội

10277

Đại Sứ Quán Đại Công quốc Lúc-xăm-bua tại Hà Nội

10278

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ma-đa-ga-xca tại Hà Nội

10279

Đại Sứ Quán Ma-lai-xi-a tại Hà Nội

10280

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ma-li tại Hà Nội

10281

Đại Sứ Quán Vương quốc Ma Rốc tại Hà Nội

10282

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a tại Hà Nội

10283

Đại Sứ Quán Cộng hòa Man-đi-vơ tại Hà Nội

10284

Đại Sứ Quán Cộng hòa Man-ta tại Hà Nội

10285

Đại Sứ Quán Liên bang Mai-crô-nê-xi-a tại Hà Nội

10286

Đại Sứ Quán Liên bang Mê-hi-cô tại Hà Nội

10287

Đại Sứ Quán Cộng hòa Mi-an-ma tại Hà Nội

10288

Đại Sứ Quán Cộng hòa Mô-dăm-bích tại Hà Nội

10289

Đại Sứ Quán Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni tại Hà Nội

10290

Đại Sứ Quán Cộng hòa Môn-đô-va tại Hà Nội

10291

Lãnh Sự Quán Mô-na-cô tại Hà Nội

10292

Đại Sứ Quán Mông cổ tại Hà Nội

10293

Đại Sứ Quán Vương quốc Na uy tại Hà Nội

10294

Đại Sứ Quán Cộng hòa Nam-mi-bia tại Hà Nội

10295

Đại Sứ Quán Cộng hòa Nam Phi tại Hà Nội

10296

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan tại Hà Nội

10297

Đại Sứ Quán Liên bang Nga tại Hà Nội

10298

Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội

10299

Đại Sứ Quán Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a tại Hà Nội

10300

Đại Sứ Quán Niu Di-lân tại Hà Nội

10301

Đại Sứ Quán Vương quốc Ô-man tại Hà Nội

10302

Đại Sứ Quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Hà Nội

10303

Đại Sứ Quán Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan tại Hà Nội

10304

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pa-lau tại Hà Nội

10305

Đại Sứ Quán Nhà nước Pa-le-xtin tại Hà Nội

10306

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pa-na-ma tại Hà Nội

10307

Đại Sứ Quán Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập tại Hà Nội

10308

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pa-ra-guay tại Hà Nội

10309

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pê-ru tại Hà Nội

10310

Lãnh Sự Quán Cộng hòa Pê-ru tại Hà Nội

10311

Đại Sứ Quán Cộng hòa Pháp tại Hà Nội

10312

Đại Sứ Quán Cộng hòa Phần lan tại Hà Nội

10313

Đại Sứ Quán Cộng hòa Phi-líp-pin tại Hà Nội

10314

Đại Sứ Quán Cộng hòa Ru-an-đa tại Hà Nội

10315

Đại Sứ Quán Ru-ma-ni tại Hà Nội

10316

Lãnh Sự Quán San Ma-ri-nô tại Hà Nội

10317

Đại Sứ Quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội

10318

Đại Sứ Quán Cộng hòa Sê-nê-gan tại Hà Nội

10319

Đại Sứ Quán Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn tại Hà Nội

10320

Đại Sứ Quán Cộng hòa Síp tại Hà Nội

10321

Đại Sứ Quán Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a tại Hà Nội

10322

Đại Sứ Quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Hà Nội

10323

Đại Sứ Quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội

10324

Đại Sứ Quán Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Hà Nội

10325

Đại Sứ Quán Thụy Điển tại Hà Nội

10326

Đại Sứ Quán Liên Bang Thụy Sỹ tại Hà Nội

10327

Đại Sứ Quán Cộng hòa Tô-gô tại Hà Nội

10328

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Hà Nội

10329

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội

10330

Đại Sứ Quán Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te tại Hà Nội

10331

Đại Sứ Quán Cộng hòa Tuy-ni-di tại Hà Nội

10332

Đại Sứ Quán U-crai-na tại Hà Nội

10333

Đại Sứ Quán Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan tại Hà Nội

10334

Lãnh Sự Quán Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan tại Hà Nội

10335

Đại Sứ Quán Cộng hòa U-gan-da tại Hà Nội

10336

Đại Sứ Quán Cộng hòa Đông U-ru-goay tại Hà Nội

10337

Đại Sứ Quán Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la tại Hà Nội

10338

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xây-sen tại Hà Nội

10339

Lãnh Sự Quán Cộng hòa Xây-sen tại Hà Nội

10340

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xéc-bi-a tại Hà Nội

10341

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xinh-ga-po tại Hà Nội

10342

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xlô-va-ki-a tại Hà Nội

10343

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xlô-ven-ni-a tại Hà Nội

10344

Đại Sứ Quán Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li tại Hà Nội

10345

Đại Sứ Quán Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca tại Hà Nội

10346

Đại Sứ Quán Cộng hòa Xu-đăng tại Hà Nội

10347

Đại Sứ Quán Cộng hòa Y-ê-men tại Hà Nội

10348

Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển tại Hà Nội

10349

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Hà Nội

10350

Quỹ Dân số Liêp hợp quốc tại Hà Nội

10351

Cơ quan phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên hợp quốc tại Hà Nội

10352

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Hà Nội

10353

Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc tế về HIV/AIDS tại Hà Nội

10354

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc tại Hà Nội

10355

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc tại Hà Nội

10356

Tổ chức y tế Thế giới tại Hà Nội

10357

Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Hà Nội

10358

Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Hà Nội

10359

Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội

10360

Tổ chức Tài chính Quốc tế tại Hà Nội

10361

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương tại Hà Nội

10362

Tổ chức di cư Quốc tế tại Hà Nội

10363

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội

10364

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế tại Hà Nội

10365

Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho Phụ nữ tại Hà Nội

10366