Mã bưu điện Phủ Lý tỉnh Hà Nam

Phủ Lý là thành phố thuộc tỉnh Hà Nam có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hà Nam mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam tại đây >>> http://bit.ly/ma-buu-dien-ha-nam

Mã bưu điện thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam: 18100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18100

2

Thành ủy thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18104

6

Phường Lương Khánh Thiện thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18106

7

Phường Lam Hạ thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18107

8

Xã Tiên Hải thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18108

9

Xã Tiên Hiệp thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18109

10

Xã Tiên Tân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18110

11

Xã Kim Bình thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18111

12

Phường Quang Trung thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18112

13

Xã Phù Vân thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18113

14

Phường Lê Hồng Phong thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18114

15

Phường Châu Sơn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18115

16

Phường Thanh Tuyền thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18116

17

Phường Thanh Châu thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18117

18

Phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18118

19

Phường Trần Hưng Đạo thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18119

20

Phường Hai Bà Trưng thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18120

21

Phường Minh Khai thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18121

22

Xã Liêm Chung thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18122

23

Xã Trịnh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18123

24

Xã Liêm Tuyền thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18124

25

Xã Liêm Tiết thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18125

26

Xã Đinh Xá thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18126

27

Bưu Cục Phát Hà Nam thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18150

28

Bưu Cục KHL Phủ Lý thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18151

29

Bưu Cục Châu Sơn thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18152

30

Bưu Cục Thanh Châu thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18153

31

Bưu Cục Qui Lưu thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18154

32

Bưu Cục HCC Hà Nam thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18198

33

Bưu Cục Hệ 1 Hà Nam thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

18199