Mã bưu điện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

Bắc Mê là huyện thuộc tỉnh Hà Giang có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Hà Giang mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Bắc Mê thuộc tỉnh Hà Giang cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Hà Giang tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-ha-giang

Mã bưu điện huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang: 20900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20900

2

Huyện ủy huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20901

3

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20902

4

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20904

6

Thị Trấn Yên Phú huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20906

7

Xã Yên Phong huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20907

8

Xã Giáp Trung huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20908

9

Xã Minh Sơn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20909

10

Xã Yên Định huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20910

11

Xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20911

12

Xã Lạc Nông huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20912

13

Xã Thượng Tân huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20913

14

Xã Phiêng Luông huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20914

15

Xã Yên Cường huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20915

16

Xã Đường Hồng huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20916

17

Xã Đường m huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20917

18

Xã Phú Nam huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20918

19

Xã Yên Phong huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20919

20

Bưu Cục Phát Bắc Mê huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang

20950