Mã bưu điện Pleiku tỉnh Gia Lai

Pleiku là thành phố thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-gia-lai

Mã bưu điện thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai: 61100

1

Bưu Cục Trung tâm thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61100

2

Thành ủy thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61104

6

Phường Tây Sơn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61106

7

Phường Hội Thương thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61107

8

Phường Phù Đổng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61108

9

Phường Hoa Lư thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61109

10

Phường Thống Nhất thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61110

11

Phường Yên Đỗ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61111

12

Phường Diên Hồng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61112

13

Phường Ia Kring thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61113

14

Phường Hội Phú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61114

15

Phường Trà Bá thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61115

16

Phường Chi Lăng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61116

17

Phường Thắng Lợi thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61117

18

Xã An Phú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61118

19

Xã Chư Á thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61119

20

Xã Trà Đa thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61120

21

Xã Biển Hồ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61121

22

Xã Tân Sơn thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61122

23

Phường Yên Thế thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61123

24

Phường Đống Đa thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61124

25

Xã Diên Phú thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61125

26

Xã Gào thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61126

27

Xã Ia Kênh thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61127

28

Xã Chư HDrông thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61128

29

Bưu Cục Phát Pleiku thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61150

30

Bưu Cục Yên Đỗ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61151

31

Bưu Cục Diên Hồng thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61152

32

Bưu Cục Iakring thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61153

33

Bưu Cục Trà Bá thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61154

34

Bưu Cục Chư Á 1 thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61155

35

Bưu Cục Biển Hồ thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61156

36

Bưu Cục Hệ 1 Gia Lai thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

61199