Mã bưu điện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

Phú Thiện là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Phú Thiện thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai: 61700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61700

2

Huyện ủy huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61701

3

Hội đồng nhân dân huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61702

4

Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61704

6

Thị Trấn Phú Thiện huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61706

7

Xã Chư A Thai huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61707

8

Xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61708

9

Xã Ia Ake huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61709

10

Xã Ia Sol huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61710

11

Xã Ia Piar huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61711

12

Xã Ia Yeng huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61712

13

Xã Ia Peng huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61713

14

Xã Chrôh Pơnan huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61714

15

Xã Ia Hiao huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61715

16

Bưu Cục Phát Phú Thiện huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai

61750