Mã bưu điện Kông Chro tỉnh Gia Lai

Kông Chro là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Kông Chro thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai: 62300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62300

2

Huyện ủy huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62301

3

Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62302

4

Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62304

6

Thị Trấn Kông Chro huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62306

7

Xã Ya Ma huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62307

8

Xã Đăk Tpang huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62308

9

Xã Kông Yang huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62309

10

Xã An Trung huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62310

11

Xã Chư Krey huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62311

12

Xã Đăk Pơ Pho huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62312

13

Xã Yang Trung huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62313

14

Xã Chơ Long huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62314

15

Xã Yang Nam huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62315

16

Xã Đắk Kơ Ning huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62316

17

Xã Sró huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62317

18

Xã Đăk Song huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62318

19

Xã Đăk Pling huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62319

20

Bưu Cục Phát Kông Chro huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai

62350