Mã bưu điện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

Đức Cơ là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-gia-lai

Mã bưu điện huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai: 61500

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61500

2

Huyện ủy huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61501

3

Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61502

4

Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61504

6

Thị Trấn Chư Ty huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61506

7

Xã Ia Dơk huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61507

8

Xã Ia Krêl huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61508

9

Xã Ia Din huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61509

10

Xã Ia Kla huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61510

11

Xã Ia Dom huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61511

12

Xã Ia Lang huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61512

13

Xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61513

14

Xã Ia Pnôn huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61514

15

Xã Ia Nan huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61515

16

Bưu Cục Phát Đức Cơ huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

61550