Mã bưu điện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

Đắk Pơ là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đắk Pơ thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-gia-lai

Mã bưu điện huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai: 62400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62400

2

Huyện ủy huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62401

3

Hội đồng nhân dân huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62402

4

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62404

6

Thị Trấn Đắk Pơ huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62406

7

Xã An Thành huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62407

8

Xã Hà Tam huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62408

9

Xã Yang Bắc huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62409

10

Xã Ya Hội huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62410

11

Xã Phú An huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62411

12

Xã Tân An huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62412

13

Xã Cư An huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62413

14

Bưu Cục Phát Đắk Pơ huyện Đắk Pơ tỉnh Gia Lai

62450