Mã bưu điện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

Đak Đoa là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Đak Đoa thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai: 61200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61200

2

Huyện ủy huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61201

3

Hội đồng nhân dân huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61202

4

Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61203

5

Ủy ban Mặt trận huyện Đak Đoa tỉnh Gia LaiTổ quốc

61204

6

Thị Trấn Đak Đoa huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61206

7

Xã Tân Bình huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61207

8

Xã K’ Dang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61208

9

Xã H’ Neng huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61209

10

Xã Kon Gang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61210

11

Xã Hải Yang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61211

12

Xã Đăk Sơmei huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61212

13

Xã Hà Đông huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61213

14

Xã Đăk Krong huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61214

15

Xã Hà Bầu huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61215

16

Xã Nam Yang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61216

17

Xã A Dơk huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61217

18

Xã Glar huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61218

19

Xã HNol huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61219

20

Xã Trang huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61220

21

Xã Ia Pết huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61221

22

Xã Ia Băng huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61222

23

Bưu Cục Phát Đak Đoa huyện Đak Đoa tỉnh Gia Lai

61250