Mã bưu điện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Chư Sê là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chư Sê thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-gia-lai

Mã bưu điện huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai: 61900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61900

2

Huyện ủy huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61901

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61902

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61904

6

Thị Trấn Chư Sê huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61906

7

Xã Dun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61907

8

Xã Albá huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61908

9

Xã Bờ Ngoong huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61909

10

Xã Bar Măih huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61910

11

Xã Ia Tiêm huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61911

12

Xã Chư Pơng huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61912

13

Xã Ia Glai huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61913

14

Xã Ia Hlốp huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61914

15

Xã Ia Ko huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61915

16

Xã Ia Blang huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61916

17

Xã Ia Pal huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61917

18

Xã Kông HTok huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61918

19

Xã Ayun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61919

20

Xã Hbông huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61920

21

Bưu Cục Phát Chư Sê huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

61950