Mã bưu điện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

Chư Pưh là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai: 61800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61800

2

Huyện ủy huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61801

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61802

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61804

6

Thị Trấn Nhơn Hoà huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61806

7

Xã Ia Rong huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61807

8

Xã Ia Hrú huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61808

9

Xã Ia Dreng huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61809

10

Xã Ia Hla huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61810

11

Xã Chư Don huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61811

12

Xã Ia Phang huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61812

13

Xã Ia Le huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61813

14

Xã Ia Blứ huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61814

15

Bưu Cục Phát Chư Pưh huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai

61850