Mã bưu điện Chư Prông tỉnh Gia Lai

Chư Prông là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chư Prông thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai: 61600

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61600

2

Huyện ủy huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61601

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61602

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61604

6

Thị Trấn Chư Prông huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61606

7

Xã Ia Kly huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61607

8

Xã Ia Tôr huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61608

9

Xã Ia Bang huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61609

10

Xã Ia Băng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61610

11

Xã Ia Phìn huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61611

12

Xã Bàu Cạn huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61612

13

Xã Bình Giáo huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61613

14

Xã Thăng Hưng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61614

15

Xã Ia Drăng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61615

16

Xã Ia O huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61616

17

Xã Ia Boòng huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61617

18

Xã Ia Me huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61618

19

Xã Ia Pia huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61619

20

Xã Ia Vê huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61620

21

Xã Ia Lâu huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61621

22

Xã Ia Ga huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61622

23

Xã Ia Púch huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61623

24

Xã Ia Mơ huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61624

25

Xã Ia Piơr huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61625

26

Bưu Cục Phát Chư Prông huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

61650