Mã bưu điện Chư Păh tỉnh Gia Lai

Chư Păh là huyện thuộc tỉnh Gia Lai có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Gia Lai mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Chư Păh thuộc tỉnh Gia Lai cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai: 61300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61300

2

Huyện ủy huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61301

3

Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61302

4

Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61304

6

Thị Trấn Phú Hòa huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61306

7

Xã Nghĩa Hưng huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61307

8

Xã Chư Jôr huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61308

9

Xã Chư Đăng Ya huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61309

10

Xã Đăk Tơ Ver huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61310

11

Xã Hà Tây huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61311

12

Xã Ia Khươl huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61312

13

Xã Hòa Phú huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61313

14

Xã Ia Phí huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61314

15

Thị Trấn Ia Ly huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61315

16

Xã Ia Mơ Nông huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61316

17

Xã Ia Kreng huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61317

18

Xã Ia Ka huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61318

19

Xã Ia Nhin huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61319

20

Xã Nghĩa Hòa huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61320

21

Bưu Cục Phát Chư Păh huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

61350