Mã bưu điện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

Thanh Bình là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zipcode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp: 81600

1

Bưu cục Trung tâm huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81600

2

Huyện ủy huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81601

3

Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81602

4

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81603

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81604

6

Thị Trấn Thanh Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81606

7

Xã Bình Thành huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81607

8

Xã Bình Tấn huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81608

9

Xã Tân Mỹ huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81609

10

Xã Phú Lợi huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81610

11

Xã An Phong huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81611

12

Xã Tân Quới huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81612

13

Xã Tân Hòa huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81613

14

Xã Tân Huề huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81614

15

Xã Tân Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81615

16

Xã Tân Long huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81616

17

Xã Tân Thạnh huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81617

18

Xã Tân Phú huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81618

19

Bưu cục phát Thanh Bình huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81650

20

Bưu cục An Phong huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81651

21

Bưu cục Tân Qưới huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

81652