Mã bưu điện Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

Sa Đéc là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zipcode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp: 81800

1

Bưu cục Trung tâm thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81800

2

Thành ủy thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81801

3

Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81802

4

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81804

6

Phường 1 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81806

7

Phường 3 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81807

8

Phường 4 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81808

9

Phường 2 thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81809

10

Xã Tân Phú Đông thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81810

11

Phường An Hoà thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81811

12

Xã Tân Quy Tây thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81812

13

Phường Tân Quy Đông thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81813

14

Xã Tân Khánh Đông thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81814

15

Bưu cục phát Sa Đéc thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81850

16

Bưu cục Nàng Hai thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

81851