Mã bưu điện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

Lấp Vò là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lấp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zipcode Việt Nam

Mã bưu điện huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp: 81700

1

Bưu cục Trung tâm huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81700

2

Huyện ủy huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81701

3

Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81702

4

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81704

6

Thị Trấn Lấp Vò huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81706

7

Xã Bình Thành huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81707

8

Xã Định An huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81708

9

Xã Định Yên huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81709

10

Xã Bình Thạnh Trung huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81710

11

Xã Hội An Đông huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81711

12

Xã Mỹ An Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81712

13

Xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81713

14

Xã Tân Mỹ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81714

15

Xã Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81715

16

Xã Long Hưng B huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81716

17

Xã Long Hưng A huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81717

18

Xã Tân Khánh Trung huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81718

19

Bưu cục phát Lấp Vò huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81725

20

Bưu cục Tân Mỹ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81726

21

Bưu cục Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

81727