Mã bưu điện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

Lai Vung là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dong-thap

Mã bưu điện huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp: 81750

1

Bưu cục Trung tâm huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81750

2

Huyện ủy huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81751

3

Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81752

4

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81753

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81754

6

Thị Trấn Lai Vung huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81756

7

Xã Hòa Thành huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81757

8

Xã Tân Dương huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81758

9

Xã Long Hậu huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81759

10

Xã Tân Phước huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81760

11

Xã Tân Thành huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81761

12

Xã Vĩnh Thới huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81762

13

Xã Hòa Long huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81763

14

Xã Long Thắng huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81764

15

Xã Tân Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81765

16

Xã Định Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81766

17

Xã Phong Hòa huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81767

18

Bưu cục phát Lai Vung huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81775

19

Bưu cục Tân Thành huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp

81776