Mã bưu điện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

Châu Thành là huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dong-thap

Mã bưu điện huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp: 81900

1

Bưu cục Trung tâm huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81900

2

Huyện ủy huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81901

3

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81902

4

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81904

6

Thị Trấn Cái Tàu Hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81906

7

Xã An Nhơn huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81907

8

Xã An Hiệp huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81908

9

Xã Tân Nhuận Đông huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81909

10

Xã Tân Bình huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81910

11

Xã Tân Phú Trung huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81911

12

Xã Tân Phú huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81912

13

Xã Phú Long huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81913

14

Xã Phú Hựu huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81914

15

Xã An Phú Thuận huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81915

16

Xã An Khánh huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81916

17

Xã Hòa Tân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81917

18

Bưu cục phát Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81950

19

Bưu cục Nha Mân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81951

20

Bưu cục Hòa Tân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

81952