Mã bưu điện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

Cao Lãnh là thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đồng Tháp mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đồng Tháp mới nhất (cập nhật liên tục) tại trang chủ >>> Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp: 81100

1

Bưu cục Trung tâm thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81100

2

Thành ủy thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81101

3

Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81102

4

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81103

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81104

6

Phường 1 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81106

7

Phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81107

8

Xã Mỹ Trà thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81108

9

Xã Mỹ Tân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81109

10

Xã Mỹ Ngãi thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81110

11

Phường 11 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81111

12

Xã Tân Thuận Tây thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81112

13

Xã Hòa An thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81113

14

Phường Hoà Thuận thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81114

15

Phường 4 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81115

16

Phường 2 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81116

17

Phường 3 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81117

18

Phường 6 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81118

19

Xã Tân Thuận Đông thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81119

20

Xã Tịnh Thới thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81120

21

Bưu cục phát Thành phố Cao Lãnh thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81125

22

Bưu cục Phường 11 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81126

23

Bưu cục Phường Sáu thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81127

24

Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Đông 2 thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81128

25

Bưu cục HCC Đồng Tháp thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81148

26

Bưu cục Hệ 1 Đồng Tháp thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

81149