Mã bưu điện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

Nậm Pồ là huyện thuộc tỉnh Điện Biên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Điện Biên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Nậm Pồ thuộc tỉnh Điện Biên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Điện Biên tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dien-bien

Mã bưu điện huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên : 32800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32800

2

Huyện ủy huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32801

3

Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32802

4

Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32804

6

Xã Nà Hỳ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32806

7

Xã Si Pa Phìn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32807

8

Xã Phìn Hồ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32808

9

Xã Chà Nưa huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32809

10

Xã Chà Tở huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32810

11

Xã Nậm Khăn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32811

12

Xã Pa Tần huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32812

13

Xã Chà Cang huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32813

14

Xã Nậm Tin huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32814

15

Xã Na Cô Sa huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32815

16

Xã Nà Khoa huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32816

17

Xã Nậm Nhừ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32817

18

Xã Nậm Chua huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32818

19

Xã Nà Bủng huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32819

20

Xã Vàng Đán huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32820

21

Bưu Cục Phát Nậm Pồ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

32850