Mã bưu điện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

Mường Nhé là huyện thuộc tỉnh Điện Biên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Điện Biên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mường Nhé thuộc tỉnh Điện Biên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Điện Biên tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dien-bien

Mã bưu điện huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên : 32900

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32900

2

Huyện ủy huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32901

3

Hội đồng nhân dân huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32902

4

Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32903

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32904

6

Xã Mường Nhé huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32906

7

Xã Nậm Vì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32907

8

Xã Chung Chải huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32908

9

Xã Leng Su Sìn huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32909

10

Xã Sen Thượng huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32910

11

Xã Sín Thầu huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32911

12

Xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32912

13

Xã Quảng Lâm huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32913

14

Xã Pá Mỳ huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32914

15

Xã Huổi Lếnh huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32915

16

Xã Mường Toong huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32916

17

Bưu Cục Phát Mường Nhé huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

32950