Mã bưu điện Mường Chà tỉnh Điện Biên

Mường Chà là huyện thuộc tỉnh Điện Biên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Điện Biên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mường Chà thuộc tỉnh Điện Biên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Điện Biên tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dien-bien

Mã bưu điện huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên : 32750

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32750

2

Huyện ủy huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32751

3

Hội đồng nhân dân huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32752

4

Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32753

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32754

6

Thị Trấn Mường Chà huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32756

7

Xã Huổi Mí huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32757

8

Xã Nậm Nèn huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32758

9

Xã Pa Ham huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32759

10

Xã Xá Tổng huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32760

11

Xã Hừa Ngài huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32761

12

Xã Huổi Lèng huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32762

13

Xã Mường Tùng huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32763

14

Xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32764

15

Xã Sa Lông huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32765

16

Xã Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32766

17

Xã Mường Mươn huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32767

18

Bưu Cục Phát Mường Chà huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

32775