Mã bưu điện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

Mường Ảng là huyện thuộc tỉnh Điện Biên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Điện Biên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Mường Ảng thuộc tỉnh Điện Biên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Điện Biên tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dien-bien

Mã bưu điện huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên : 32400

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32400

2

Huyện ủy huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32401

3

Hội đồng nhân dân huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32402

4

Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32403

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32404

6

Thị Trấn Mường Ảng huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32406

7

Xã Ảng Tở huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32407

8

Xã Ngối Cáy huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32408

9

Xã Mường Đăng huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32409

10

Xã Ảng Nưa huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32410

11

Xã Ảng Cang huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32411

12

Xã Nặm Lịch huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32412

13

Xã Mường Lạn huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32413

14

Xã Xuân Lao huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32414

15

Xã Búng Lao huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32415

16

Bưu Cục Phát Mường Ảng huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

32450