Mã bưu điện Điện Biên tỉnh Điện Biên

Điện Biên là huyện thuộc tỉnh Điện Biên có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Điện Biên mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Điện Biên thuộc tỉnh Điện Biên cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Điện Biên mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên : 32200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32200

2

Huyện ủy huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32201

3

Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32202

4

Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32204

6

Xã Sam Mứn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32206

7

Xã Noọng Hẹt huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32207

8

Xã Thanh An huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32208

9

Xã Thanh Xương huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32209

10

Xã Pá Khoang huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32210

11

Xã Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32211

12

Xã Nà Nhạn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32212

13

Xã Nà Tấu huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32213

14

Xã Mường Pồn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32214

15

Xã Hua Thanh huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32215

16

Xã Thanh Nưa huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32216

17

Xã Thanh Luông huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32217

18

Xã Thanh Hưng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32218

19

Xã Thanh Chăn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32219

20

Xã Thanh Yên huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32220

21

Xã Noong Luống huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32221

22

Xã Pa Thơm huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32222

23

Xã Pom Lót huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32223

24

Xã Hẹ Muông huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32224

25

Xã Na Ư huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32225

26

Xã Núa Ngam huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32226

27

Xã Na Tông huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32227

28

Xã Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32228

29

Xã Phu Luông huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32229

30

Xã Mường Lói huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32230

31

Bưu Cục Phát Điện Biên huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32250

32

Bưu Cục Bản Phủ huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

32251