Mã bưu điện Lắk tỉnh Đắk Lắk

Lắk là huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắk Lắk mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dak-lak

Mã bưu điện huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk : 64300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64300

2

Huyện ủy huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64301

3

Hội đồng nhân dân huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64302

4

Ủy ban nhân dân huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64304

6

Thị Trấn Liên Sơn huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64306

7

Xã Đắk Liêng huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64307

8

Xã Buôn Tría huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64308

9

Xã Buôn Triết huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64309

10

Xã Ea R’Bin huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64310

11

Xã Nam Ka huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64311

12

Xã Đắk Nuê huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64312

13

Xã Đắk Phơi huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64313

14

Xã Krông Nô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64314

15

Xã Bông Krang huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64315

16

Xã Yang Tao huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64316

17

Bưu Cục Phát Lắk huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk

64350