Mã bưu điện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

Krông Pắk là huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắk Lắk mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Krông Pắk thuộc tỉnh Đắk Lắk cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk : 63200

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63200

2

Huyện ủy huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63201

3

Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63202

4

Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63204

6

Thị Trấn Phước An huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63206

7

Xã Hòa An huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63207

8

Xã Ea Phê huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63208

9

Xã KRông Búk huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63209

10

Xã Ea Kly huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63210

11

Xã Ea Kuăng huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63211

12

Xã Vụ Bổn huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63212

13

Xã Ea Yiêng huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63213

14

Xã Ea Uy huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63214

15

Xã Ea Hiu huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63215

16

Xã Tân Tiến huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63216

17

Xã Hòa Tiến huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63217

18

Xã Ea Yông huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63218

19

Xã Ea Kênh huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63219

20

Xã Ea KNuec huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63220

21

Xã Hòa Đông huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63221

22

Bưu Cục Phát Krông Pắk huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63250

23

Bưu Cục Ea Kuang huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63251

24

Bưu Điện Văn Hóa Xã Ea Phê 2 huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63252

25

Bưu Điện Văn Hóa Xã Ea KNuec 2 huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk

63253