Mã bưu điện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

Ea Súp là huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắk Lắk mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ea Súp thuộc tỉnh Đắk Lắk cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk : 63700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63700

2

Huyện ủy huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63701

3

Hội đồng nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63702

4

Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63704

6

Thị Trấn Ea Súp huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63706

7

Xã Ea Lê huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63707

8

Xã Cư KBang huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63708

9

Xã Ea Rốk huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63709

10

Xã Ia JLơi huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63710

11

Xã Ia Lốp huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63711

12

Xã Ya Tờ Mốt huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63712

13

Xã Ia RVê huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63713

14

Xã Ea Bung huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63714

15

Xã Cư M’lan huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63715

16

Bưu Cục Phát Ea Súp huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63750

17

Bưu Điện Văn Hóa Xã Trung đoàn 737 huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk

63751