Mã bưu điện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

Ea Kar là huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắk Lắk mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ea Kar thuộc tỉnh Đắk Lắk cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dak-lak

Mã bưu điện huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk : 63300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63300

2

Huyện ủy huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63301

3

Hội đồng nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63302

4

Ủy ban nhân dân huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63304

6

Thị Trấn Ea Kar huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63306

7

Xã Ea Kmút huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63307

8

Xã Cư Huê huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63308

9

Xã Xuân Phú huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63309

10

Xã Ea Sar huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63310

11

Xã Ea Sô huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63311

12

Xã Ea Tih huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63312

13

Thị Trấn Ea Knốp huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63313

14

Xã Ea Đar huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63314

15

Xã Cư Ni huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63315

16

Xã Ea Ô huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63316

17

Xã Ea Păl huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63317

18

Xã Cư Prông huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63318

19

Xã Cư Jang huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63319

20

Xã Cư Bông huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63320

21

Xã Cư ELang huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63321

22

Bưu Cục Phát Ea Kar huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63350

23

Bưu Cục Ea Knốp huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk

63351