Mã bưu điện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

Buôn Đôn là huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắk Lắk mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Buôn Đôn thuộc tỉnh Đắk Lắk cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Lắk tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dak-lak

Mã bưu điện huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk : 63800

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63800

2

Huyện ủy huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63801

3

Hội đồng nhân dân huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63802

4

Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63803

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63804

6

Xã Ea Wer huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63806

7

Xã Tân Hoà huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63807

8

Xã Ea Nuôl huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63808

9

Xã Ea Bar huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63809

10

Xã Cuôr KNia huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63810

11

Xã Ea Huar huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63811

12

Xã Krông Na huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63812

13

Bưu Cục Phát Buôn Đôn huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

63850