Mã bưu điện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

Tuy Đức là huyện thuộc tỉnh Đắk Nông có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắc Nông mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Nông mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông : 65700

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65700

2

Huyện ủy huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65701

3

Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65702

4

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65704

6

Xã Đắk Búk So huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65706

7

Xã Quảng Tâm huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65707

8

Xã Đắk R’tíh huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65708

9

Xã Quảng Tân huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65709

10

Xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65710

11

Xã Quảng Trực huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65711

12

Bưu Cục Phát Tuy Đức huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

65750