Mã bưu điện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

Krông Nô là huyện thuộc tỉnh Đắk Nông có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đắc Nông mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Đắk Nông tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-dac-nong

Mã bưu điện huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông : 65300

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65300

2

Huyện ủy huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65301

3

Hội đồng nhân dân huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65302

4

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65303

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65304

6

Thi Trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65306

7

Xã Buôn Choah huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65307

8

Xã Nam Đà huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65308

9

Xã Đắk Sôr huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65309

10

Xã Nam Xuân huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65310

11

Xã Tân Thành huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65311

12

Xã Đắk Drô huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65312

13

Xã Nâm Nung huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65313

14

Xã Nâm N’đir huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65314

15

Xã Đức Xuyên huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65315

16

Xã Đắk Nang huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65316

17

Xã Quảng Phú huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65317

18

Bưu Cục Phát Krông Nô huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

65350