Mã bưu điện Ngũ Hành Sơn tỉnh Đà Nẵng

Ngũ Hành Sơn là quận thuộc thành phố Đà Nẵng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đà Nẵng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Ngũ Hành Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Đà Nẵng tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-da-nang

Mã bưu điện quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng : 50500

1

Bưu Cục Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50500

2

Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50501

3

Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50502

4

Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50503

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50504

6

Phường Khuê Mỹ quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50506

7

Phường Mỹ An quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50507

8

Phường Hoà Quý quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50508

9

Phường Hoà Hải quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50509

10

Bưu Cục Phát Ngũ Hành Sơn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50550

11

Bưu Cục Khuê Mỹ quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50551

12

Bưu Cục Ngũ Hành Sơn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50552

13

Bưu Cục Sơn Thủy quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

50553