Mã bưu điện Hải Châu tỉnh Đà Nẵng

Hải Châu là quận thuộc thành phố Đà Nẵng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đà Nẵng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Hải Châu thuộc thành phố Đà Nẵng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Đà Nẵng tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-da-nang

Mã bưu điện quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng : 50200

1

Bưu Cục Trung tâm quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50200

2

Quận ủy quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50201

3

Hội đồng nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50202

4

Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50203

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50204

6

Phường Hải Châu 1 quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50206

7

Phường Thạch Thang quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50207

8

Phường Thuận Phước quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50208

9

Phường Thanh Bình quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50209

10

Phường Hải Châu 2 quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50210

11

Phường Phước Ninh quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50211

12

Phường Nam Dương quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50212

13

Phường Bình Hiên quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50213

14

Phường Bình Thuận quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50214

15

Phường Hòa Thuận Đông quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50215

16

Phường Hòa Thuận Tây quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50216

17

Phường Hòa Cường Bắc quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50217

18

Phường Hòa Cường Nam quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50218

19

Bưu Cục Phát Đà Nẵng quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50250

20

Bưu Cục Sông Hàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50251

21

Bưu Cục Hung Vương quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50252

22

Bưu Cục Trần Phú quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50253

23

Bưu Cục Đống Đa quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50254

24

Bưu Cục Quang Trung quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50255

25

Bưu Cục Thuận Phước 4 quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50256

26

Bưu Cục Ông Ích Khiêm quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50257

27

Bưu Cục Ngô Gia Tự quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50258

28

Bưu Cục Tập Thể Thương Nghiệp quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50259

29

Bưu Cục Phan Chu Trinh quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50260

30

Bưu Cục Trưng Nữ Vương quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50261

31

Bưu Cục Liên Trì Nam quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50262

32

Bưu Cục Hòa Cường quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50263

33

Bưu Cục Hòa Cường Nam quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50264

34

Bưu Cục Hệ 1 Đà Nẵng quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

50299