Mã bưu điện Cẩm Lệ tỉnh Đà Nẵng

Cẩm Lệ là quận thuộc thành phố Đà Nẵng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Đà Nẵng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Cẩm Lệ thuộc thành phố Đà Nẵng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc thành phố Đà Nẵng mới nhất (cập nhật liên tục) tại >>> Mã Zip Code Việt Nam

Mã bưu điện quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng : 50700

1

Bưu Cục Trung tâm quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50700

2

Quận ủy quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50701

3

Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50702

4

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50703

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50704

6

Phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50706

7

Phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50707

8

Phường Khuê Trung quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50708

9

Phường Hòa An quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50709

10

Phường Hòa Phát quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50710

11

Phường Hòa Thọ Tây quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50711

12

Bưu Cục Phát Đà Nẵng 4 quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50750

13

Bưu Cục Tiếp Thị quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

50751