Mã bưu điện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

Trà Lĩnh là huyện thuộc tỉnh Cao Bằng có mã bưu cục thuộc xã, thành phố và thị trấn khác so với cấp tỉnh và thành phố. Để tìm hiểu được nhiều mã bưu điện Cao Bằng mọi người có thể nhấn vào đường dẫn link này. Trong phần chủ đề bài viết này là mã bưu điện Trà Lĩnh thuộc tỉnh Cao Bằng cho những ai đang cần đến và tham khảo

Trước khi vào bài viết chia sẻ thì mọi người nhấn vào link rút gọn sau đây nếu muốn xem tổng quan các xã, huyện, thị trấn thuộc tỉnh Cao Bằng tại đây >>>http://bit.ly/ma-buu-dien-cao-bang

Mã bưu điện huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng : 21250

1

Bưu Cục Trung tâm huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21250

2

Huyện ủy huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21251

3

Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21252

4

Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21253

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21254

6

Thị Trấn Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21256

7

Xã Xuân Nội huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21257

8

Xã Quang Trung huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21258

9

Xã Tri Phương huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21259

10

Xã Quang Hán huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21260

11

Xã Cô Mười huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21261

12

Xã Quang Vinh huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21262

13

Xã Lưu Ngọc huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21263

14

Xã Cao Chương huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21264

15

Xã Quốc Toản huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21265

16

Bưu Cục Phát Trà Lĩnh huyện Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

21275